PRO UNDERLAG

ProUnderlag er et komplett sortiment med underlagsprodukter til gulv. Sortimentets
bredde består av produkter med ulike tekniske verdier og egenskaper for å imøtekomme ethvert bruksbehov. 
prostandard-med-fuktsperre

GULVETS OPPBYGGING

Underlagsmaterialet skal bidra til at gulvet ligger stødig for å bevare låsemekanismens egenskaper, tåle støt fra fallende gjenstander, samt at gulvet blir mer komfortabelt å gå på.

Underlaget skal jevne ut små eventuelle ujevnheter i undergulvet slik at gulvet ikke lager bro over ujevnhetene. Materialet som anvendes skal heller ikke være for mykt, da det kan være til skade for gulvets låsemekanisme. I tillegg stiller man som kunde kanskje krav til kompatibilitet med gulvvarme, akustikk- eller trinnlydegenskaper.

TRYKKFASTHET

Denne egenskapen skal forhindre at underlags-materialet synker sammen under belastning fra møbler og andre vekter som gulvet utsettes for. Desto høyere «Trykkfasthet», desto tyngre innredning kan gulvet bli utsatt  for.

ROMLYDSDEMPING

Denne egenskapen skal sørge for å redusere lyd reflektert fra gulv og undergulv til rommet du er i. Stor/høy verdi av «Romlydsdemping» gir bedre akustikk i rommet.

UTJEVNINGSEVNE

Denne egenskapen gjør at man kan installere et flytende gulv på et til dels ujevnt undergulv. Stor/høy verdi av «Utjevningsevne» tillater noe større ujevnheter i undergulvet. Det henvises til gulvleverandøren sine krav/spesifikasjoner for hvor store ujevnheter gulvet kan installeres på.

GULVVARME

Denne egenskapen sørger for at eventuell gulvvarme slipper gjennom gulvet. Har denne egenskapen en liten/lav verdi er underlagsmaterialet godt egnet mellom gulvvarme og gulv.

HOLDBARHET

Denne egenskapen sørger for at underlagsmaterialet støtter opp om gulvet når det trafikkeres og at underlagsmaterialet ikke synker sammen over tid. Stor/høy verdi av «Holdbarhet over tid», desto tyngre trafikk og innredning kan gulvet tåle

ISOLASJONSEVNE

Denne egenskapen isolerer gulvet og bidrar til at gulvet ikke blir kaldt. Stor/høy verdi av denne egenskapen tilsier god isolasjonsevne.

DIFUSJONSTETTHET

Denne egenskapen hindrer restfuktighet fra betongbaserte undergulv i å nå baksiden av trebaserte gulv (laminat- og parkettgulv). Denne verdien må overstige 75 SD/m for å
godkjennes som fuktsperre.

TRINNLYDSDEMPING

Denne egenskapen skal sørge for å redusere lyd i form av tramp og støy mellom etasjene. For å redusere trinnlyden mellom etasjene må «Trinnlydsdempingen» ha stor/høy verdi.